Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ซ่อมแอร์รั่ว

by Yensabuy Service Air Comments: 0

ซ่อมแอร์รั่ว

รับซ่อมแอร์ด่วน ซ่อมแอร์บ้าน ราคาถูก | โทร: 02-012-0122 | 089-166-8765

ซ่อมแอร์รั่ว เติมน้ำยาแอร์

ซ่อมแอร์รั่ว

คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งต้องตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมให้พบ และทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊กคัมระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นก็ เติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ

ตารางราคาค่าบริการซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู 1,800.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู 2,200.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู 2,600.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู 3,200.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู 4,000.- 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู 5,500.- 90 วัน 1 ช.ม.

** พนักงานหารอยรั่วเจอแล้วและชี้ตำแหน่งรอยรั่วให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

 

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดมาซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู 2,200.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู 2,600.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู 3,200.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู 3,600.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู 4,600.- 90 วัน 1 วัน
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู 6,500.- 90 วัน 1 วัน

** พนักงานโทรแจ้งรอยรั่วที่หาพบให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

ซ่อมแอร์ (ระบบตัน)

by Yensabuy Service Air Comments: 0

ซ่อมแอร์ตันระบบ

รับซ่อมแอร์ตันระบบ ทำระบบ แว๊กคั่มไล่อากาศ ราคาถูก | โทร: 02-012-0122 | 089-166-8765

ซ่อมแอร์ตันระบบ คือ แอร์ที่เปิดมาแล้ว เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง เย็นไม่สม่ำเสมอ บางทีก็ไม่เย็นเลย หรือ บางครั้งเย็นได้แป๊บเดียว ก็ไม่มีความเย็นอีกเลย ทำให้แอร์มีแต่ลมร้อน แอร์เย็นพักเดียว แอร์เย็นไม่ฉ่ำ และจะทำให้ แอร์ไม่เย็นเลย อาการเหล่านี้คือสาเหตุของแอร์ตันระบบความเย็น อาจส่งผลทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์เสียได้ในที่สุด ควรปิดแอร์และเรียกช่างแอร์ ซ่อมแอร์ตันระบบ เพื่อทำการ ล้างระบบทำความเย็นด้วยน้ำยา F11 เพื่อให้ระบบสะอาดเหมือนใหม่ และทำการแว๊กคัมระบบใหม่ พร้อมเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบ

ตารางราคาค่าบริการซ่อมแอร์ตัน

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 18,000 2,200-3,000 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 18,001 – 28,000 2,500-3,500 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 28,001 – 38,000 3,200-4,000 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 38,001 – 48,000 3,600-4,500 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 48,001 – 60,000 4,500-5,500 90 วัน 1 ช.ม.
ขนาด 61,000 – 80,000 6,500-7,500 90 วัน 1 ช.ม.

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพหน้างานจริง ช่างจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ ก่อนซ่อมเสมอ
** ราคาดังกล่าวเป็นราคาของระบบแอร์ธรรมดา น้ำยา R22 ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ R32, R410 กรุณาสอบถามราคาช่างหน้างาน

รายละเอียดการทำงาน

 • ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ กรณียังไม่ตัดสินใจซ่อม ช่างจะเก็บค่าบริการตรวจเช็ครวมค่าเดินทาง 300-500 บาท ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

 

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดแอร์มาล้างระบบ

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา การรับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 18,000 2,500-3,500 90 วัน 1 วัน
ขนาด 18,001 – 28,000 2,800-3,800 90 วัน 1 วัน
ขนาด 28,001 – 38,000 3,500-4,500 90 วัน 1 วัน
ขนาด 38,001 – 48,000 3,800-4,800 90 วัน 1 วัน
ขนาด 48,001 – 60,000 4,800-5,800 90 วัน 1 วัน
ขนาด 61,000 – 80,000 6,500-7,500 90 วัน 1 วัน


**
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพหน้างานจริง ช่างจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ ก่อนซ่อมเสมอ
** ราคาดังกล่าวเป็นราคาของระบบแอร์ธรรมดา น้ำยา R22 ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ R32, R410 กรุณาสอบถามราคาช่างหน้างาน

รายละเอียดการทำงาน

 • ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ กรณียังไม่ตัดสินใจซ่อม ช่างจะเก็บค่าบริการตรวจเช็ครวมค่าเดินทาง 300-500 บาท ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ


 

ราคาล้างแอร์บ้าน ราคาล้างแอร์ติดผนัง

ล้างแอร์ อินเวอร์เตอร์

by Yensabuy Service Air Comments: 0

ล้างแอร์บ้าน

ล้างแอร์อินเวอร์เตอร์

โดยทีมช่างล้างแอร์มืออาชีพ รับล้างแอร์ ล้างแอร์บ้าน ราคาถูก | โทรด่วน: 02-012-0122 | 089-166-8765

ล้างแอร์บ้าน ล้างแอร์อินเวอร์เตอร์

 

ข้อแนะนำ : ควรล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของแอร์ ด้วยน้ำเปล่าทุก ๆ อาทิตย์ (ทำให้แห้งก่อนนำไปใส่) เพื่อลดการอุดตันของแผ่นกรอง (ช่วยประหยัดค่าไฟลงได้ และยังช่วยลดไรฝุ่นละอองที่ลมเป่าออกมาจากตัวแอร์ในห้องได้ด้วย)

ข้อสังเกต : แอร์จะทำความเย็นได้ดีขึ้น 10-15 เปอร์เซ็นต์ และประหยัดไฟขึ้นอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ หลังจากการล้างแอร์ อีกทั้งยังช่วยลดสิ่งสกปรก เชื้อโรคที่สะสมอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ และยังช่วยทำให้อากาศภายในห้องสะอาด เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

 

ราคาล้างแอร์แบบติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา หน้าสามเหลี่ยม
9,000 – 18,000 500.- 500.-
18,001 – 24,000 600.- 600.-
24,001 – 30,000 700.- 700.-
30,001 – 38,000 800.- 800.-
ล้างแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ ทุกยี่ห้อ ค่าล้างแอร์ เริ่มต้นเพียง 500.- บาท

นัดล้างแอร์ออนไลน์  |  ศูนย์บริการโทร : 02-897-1224-5 | 02-897-1522 | 089-166-8765 |

 

รายละเอียดการทำงาน

( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )

1. ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
2. ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
3. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER)
4. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER)
5. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
6. ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL)
7. ตรวจเช็คสปีด เทอร์โมรูม และ รีโมทควบคุมความเย็น (CONTROL)

( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

8. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซึ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
9. ผสมน้ำยาฉีดล้างเครื่องปรับอากาศจะทำ ให้ขาวสะอาด และ มีกลิ่นหอม
10. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
11. ตรวจวัด แรงดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์
12. ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์
13. ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า และ การทำงานของคอนเดนซิ่งยูนิต

 

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเงินเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

** การล้างแต่ละครั้งจะมีผ้าใบคลุม สำหรับป้องกันความสกปรก และน้ำกระเด็นใส่สิ่งของ ของลูกค้า ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาความสะอาด ในการทำงานทุกครั้งให้ลูกค้า ผู้มีพระคุณยิ่งทุกท่านค่ะ

 


 

อัตราค่าบริการล้างย่อยแอร์

 

| นัดล้างแอร์ออนไลน์ | ศูนย์บริการโทร : 02-897-1224-5 | 02-897-1522 | 089-166-8765 |

ราคาล้างย่อยแอร์แบบติดผนัง

ขนาดบีทียู (BTU) ราคา ระยะเวลา
20,001 – 48,000 300.- 15-30 นาที
กรณีแอร์เสียเก็บค่าตรวจเช็ค 300.- 15-30 นาที
* รวมค่าบริการ / ค่าตรวจเช็ค ค่าเดินทาง / ค่าล้างย่อยแอร์ / แล้วแต่กรณี

 

รายละเอียดการล้างย่อยแอร์

( ล้างย่อย ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )

1. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น (Filter)
2. ดูดและเป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
4. ตรวจเช็ค รอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม คอยล์เย็น และใบพัด
5. ตรวจเช็คชุดควมคุมระบบแอร์เทอร์โมรูมและรีโมท

( ล้างย่อย ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

6. ดูดและเป่าแผงครีบคอนเดนซิ่งยูนิตด้วยเครื่องเป่าลมกำลังสูง
7. ตรวจวัดแรงดันของระบบน้ำยา ที่คอนเดนซิ่ง
8. ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด
9. ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และใบพัดลมคอยล์ร้อน
10. ตรวจเช็คการทำงาน ของระบบคอมเพรสเซอร์แอร์

 

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเงินเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

** กรณีล้างย่อย คิดค่าล้างย่อย 300.- บาท แอร์ขนาดใหญ่เกิน 20,000 BTU | ค่าบริการตรวจเช็ค 300.- บาท กรณีแอร์เสีย ไม่ได้ล้างแอร์ | – ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามหน้างานจริง เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดราคาค่าใช้จ่าย ให้ลูกค้าทราบก่อนการดำเนินการทุกครั้ง ขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการเย็นสบาย ค่ะ !!

 


 

ราคาล้างแอร์ธรรมดา