Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ซ่อมแอร์รั่ว

by Yensabuy Service Air Comments: 0

ซ่อมแอร์รั่ว

รับซ่อมแอร์ด่วน ซ่อมแอร์บ้าน ราคาถูก | โทร: 02-012-0122 | 089-166-8765

ซ่อมแอร์รั่ว เติมน้ำยาแอร์

ซ่อมแอร์รั่ว

คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งต้องตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมให้พบ และทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊กคัมระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นก็ เติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ

ตารางราคาค่าบริการซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU)ราคาการรับประกันระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู1,800.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู2,200.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู2,600.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู3,200.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู4,000.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู5,500.-90 วัน1 ช.ม.

** พนักงานหารอยรั่วเจอแล้วและชี้ตำแหน่งรอยรั่วให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

 

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดมาซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU)ราคาการรับประกันระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู2,200.-90 วัน1 วัน
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู2,600.-90 วัน1 วัน
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู3,200.-90 วัน1 วัน
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู3,600.-90 วัน1 วัน
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู4,600.-90 วัน1 วัน
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู6,500.-90 วัน1 วัน

** พนักงานโทรแจ้งรอยรั่วที่หาพบให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

ซ่อมแอร์ (ระบบตัน)

by Yensabuy Service Air Comments: 0

รับซ่อมแอร์

รับซ่อมแอร์

รับซ่อมแอร์ ตันระบบ ทำระบบ แว๊กคั่มไล่อากาศ ราคาถูก | โทร: 02-012-0122 | 089-166-8765

ซ่อมแอร์ตันระบบ คือ แอร์ที่เปิดมาแล้ว เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง เย็นไม่สม่ำเสมอ บางทีก็ไม่เย็นเลย หรือ บางครั้งเย็นได้แป๊บเดียว ก็ไม่มีความเย็นอีกเลย ทำให้แอร์มีแต่ลมร้อน แอร์เย็นพักเดียว แอร์เย็นไม่ฉ่ำ และจะทำให้ แอร์ไม่เย็นเลย อาการเหล่านี้คือสาเหตุของแอร์ตันระบบความเย็น อาจส่งผลทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์เสียได้ในที่สุด ควรปิดแอร์และเรียกช่างแอร์ ซ่อมแอร์ตันระบบ เพื่อทำการ ล้างระบบทำความเย็นด้วยน้ำยา F11 เพื่อให้ระบบสะอาดเหมือนใหม่ และทำการแว๊กคัมระบบใหม่ พร้อมเติมน้ำยาแอร์เต็มระบบ

ตารางราคาค่าบริการซ่อมแอร์ตัน

ขนาดบีทียู (BTU)ราคาการรับประกันระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 18,0002,200-3,00090 วัน1 ช.ม.
ขนาด 18,001 – 28,0002,500-3,50090 วัน1 ช.ม.
ขนาด 28,001 – 38,0003,200-4,00090 วัน1 ช.ม.
ขนาด 38,001 – 48,0003,600-4,50090 วัน1 ช.ม.
ขนาด 48,001 – 60,0004,500-5,50090 วัน1 ช.ม.
ขนาด 61,000 – 80,0006,500-7,50090 วัน1 ช.ม.

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพหน้างานจริง ช่างจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ ก่อนซ่อมเสมอ
** ราคาดังกล่าวเป็นราคาของระบบแอร์ธรรมดา น้ำยา R22 ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ R32, R410 กรุณาสอบถามราคาช่างหน้างาน

รายละเอียดการทำงาน

 • ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ กรณียังไม่ตัดสินใจซ่อม ช่างจะเก็บค่าบริการตรวจเช็ครวมค่าเดินทาง 300-500 บาท ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

 

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดแอร์มาล้างระบบ

ขนาดบีทียู (BTU)ราคาการรับประกันระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 18,0002,500-3,50090 วัน1 วัน
ขนาด 18,001 – 28,0002,800-3,80090 วัน1 วัน
ขนาด 28,001 – 38,0003,500-4,50090 วัน1 วัน
ขนาด 38,001 – 48,0003,800-4,80090 วัน1 วัน
ขนาด 48,001 – 60,0004,800-5,80090 วัน1 วัน
ขนาด 61,000 – 80,0006,500-7,50090 วัน1 วัน


**
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพหน้างานจริง ช่างจะแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบ ก่อนซ่อมเสมอ
** ราคาดังกล่าวเป็นราคาของระบบแอร์ธรรมดา น้ำยา R22 ถ้าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ R32, R410 กรุณาสอบถามราคาช่างหน้างาน

รายละเอียดการทำงาน

 • ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ กรณียังไม่ตัดสินใจซ่อม ช่างจะเก็บค่าบริการตรวจเช็ครวมค่าเดินทาง 300-500 บาท ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ


 

ราคาล้างแอร์บ้าน ราคาล้างแอร์ติดผนัง