Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ซ่อมแอร์ (ระบบรั่ว)

by Yensabuy Service Air Comments: 0

ซ่อมแอร์น้ำยารั่ว

รับซ่อมแอร์ด่วน ซ่อมแอร์บ้าน ราคาถูก | โทร: 02-012-0122 | 089-166-8765

ซ่อมแอร์น้ำยารั่ว

ซ่อมแอร์น้ำยารั่ว

คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งต้องตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมให้พบ และทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊กคัมระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นก็ เติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ

ค่าบริการซ่อมแอร์น้ำยารั่ว

ขนาดบีทียู (BTU)ราคาการรับประกันระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู1,800.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู2,200.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู2,600.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู3,200.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู4,000.-90 วัน1 ช.ม.
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู5,500.-90 วัน1 ช.ม.

** พนักงานหารอยรั่วเจอแล้วและชี้ตำแหน่งรอยรั่วให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ

 

กรณีหารอยรั่วไม่พบและต้องตัดมาเพื่อหารอยรั่ว

ตารางราคาค่าบริการตัดมาซ่อมรั่ว

ขนาดบีทียู (BTU)ราคาการรับประกันระยะเวลา
ขนาด 9,000 – 22,000 บีทียู2,200.-90 วัน1 วัน
ขนาด 23,000 – 28,000 บีทียู2,600.-90 วัน1 วัน
ขนาด 29,000 – 38,000 บีทียู3,200.-90 วัน1 วัน
ขนาด 39,000 – 48,000 บีทียู3,600.-90 วัน1 วัน
ขนาด 49,000 – 60,000 บีทียู4,600.-90 วัน1 วัน
ขนาด 61,000 – 80,000 บีทียู6,500.-90 วัน1 วัน

** พนักงานโทรแจ้งรอยรั่วที่หาพบให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน

 • ตัดแอร์ไปเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
 • แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
 • ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
 • นำแอร์ที่ตัดไปมาประกอบและติดตั้งที่เดิม
 • ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
 • ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
 • เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

การเรียกเก็บค่าบริการ

ส่งบิลเรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** การซ่อมแต่ละครั้งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการซ่อมและราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อม ให้ลูกค้าได้ทราบก่อนล่วงหน้าเสมอ ด้วยการทำงานแบบมืออาชีพ เราตั้งใจให้พนักงานทำงานอย่างมีคุณภาพและดูแลรักษาแอร์ของท่าน ในการทำงานทุกครั้งครับ